cropped-congres_umio_rvhh_0.pngUMiO is het samenwerkingsverband van representatieve bedrijfsfederaties en beroepsverenigingen van milieuondernemingen en milieuprofessionals, nl. Go4Circle, OVB, VEB en VMx.

In 2019 organiseert UMiO opnieuw het Bodemcongres. Meer informatie volgt.