cropped-congres_umio_rvhh_0.pngUMiO is het samenwerkingsverband van representatieve bedrijfsfederaties en beroepsverenigingen van milieuondernemingen en milieuprofessionals, nl. go4circle, OVB, VEB en VMx.

Op 28 november 2019 organiseerDE UMiO opnieuw het Bodemcongres. Het verslag en foto’s vindt u hier.