cropped-congres_umio_rvhh_0.pngUMiO is het samenwerkingsverband van representatieve bedrijfsfederaties en beroepsverenigingen van milieuondernemingen en milieuprofessionals, nl. Go4Circle, OVB, VEB en VMx.

Op 28 november 2019 organiseert UMiO opnieuw het Bodemcongres. Meer informatie op http://www.bodemcongres.be