Bodemcongres 28-11-2019

Last call, laatste plaatsen – schrijf nu in – 185 collega-professionals zijn al aangemeld!

In de evolutie naar een kwaliteitsvolle bodem is een verdere uitbouw nodig van bodemzorg. De bodem moet zo worden beheerd dat hij kan groeien in zijn verschillende functies. Ecosysteemdiensten moeten worden hersteld, om de bodem maximaal te kunnen hergebruiken. De kwaliteit van onze bodem in een circulaire omgeving moet centraal komen te staan. Tijdens het bodemcongres wordt ingegaan op elk van de facetten van bodemzorg, in theorie en in praktijk. Naast de bespreking van enkele cases, worden ook nieuwe denkpistes verkend, zoals ‘soil and land stewardship’ en ‘omgevingsmanagement’.

 

Hiermee wil het congres tegelijk een concreet antwoord proberen geven op de toekomstige uitdagingen voor de bodemsector inzake bodemzorg.

Het congres komt in aanmerking voor 3,5 u bijscholing voor:

  • Bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL art. 53/3 §1 9°)
  • Milieucoördinatoren (VLAREL art. 41§1)
  • MER-deskundigen bodem (VLAREL art. 38)

Programma

13:00 Onthaal
13:30 Verwelkoming door Congresvoorzitter (Wouter Gevaerts, ARCADIS)
13:40 Bodemzorg en de rol van de milieuprofessional/milieucoördinator (Geert Bogaert, VMx)
14:00 Hoe bodemzorg faciliteren vanuit de overheid? (Ann Cuyckens, OVAM)
14:30 Bodem en land rentmeesterschap (Bernard Vanheusden, Universiteit Hasselt)
De intrinsieke waarde van bodem en land moet dringend worden veiliggesteld. Er is nood aan een handelingsperspectief voor bodemzorg. Kan het interessant zijn om ‘bodem en land rentmeesterschap’ (soil and land stewardship) als een zorgplicht te integreren in het Bodemdecreet? Kan het circulair gebruik van land, bodem en grond daarmee verder worden gestimuleerd?
15:00 De case Oosterweelverbinding als bodeminclusief project (Bart Van Camp, LANTIS)
15:20 De case Blue Gate Antwerp en het circulair landgebruik (Maarten Bettens en Wolf Depraetere, Blue Gate Antwerp Development)
15:40 Koffiepauze
16:10 Bodemzorg als kerntaak van de erkende bodemsaneringsdeskundige (Mark van Straaten, VEB)
16:30 Bodemzorg op het veld: kritische succesfactoren voor het circulair gebruik van bodemmaterialen (Mireille Verboven, Go4Circle)
16:50 Bodemzorg als onderdeel van omgevingsmanagement (Isabelle Larmuseau, VVOR)
Bij bodemzorg spelen zeer uiteenlopende belangen. Het aantal stakeholders is groot. Mogelijkheden en kansen moeten in kaart worden gebracht. Een interdisciplinaire aanpak dringt zich op, met oog voor partnerschappen.
17:10 Bodemzorg en de milieubedrijven: naar een integrale en duurzame aanpak
(Dirk Ponnet, OVB)
17:30 Slotwoord (Victor Dries, Raadgever Omgeving, Kabinet Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir)
17:50 Receptie
18:20 Walking Dinner en Netwerkavond

 

Locatie: De Ark Antwerpen
Siberiastraat z/n
2030 Antwerpen

 

Schrijf nu reeds in!