Partners

Go4Circle vzw
Go4Circle vzw vertegenwoordigt in België enerzijds de privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en anderzijds de grondreinigingscentra.
http://www.go4circle.be (Contact: Stany Vaes)

 

OVB vzw
OVB, Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders is een sectorvereniging van en voor bedrijven actief in water- en bodemsanering en/of bodemreiniging.
http://www.bodemsaneerders.be (Contact: Dirk Ponnet)

 

VEB vzw – VEB vzw is de beroepsvereniging van de erkende bodemdeskundigen. De VEB heeft tot doelstelling de belangen van de bodemdeskundigen te verdedigen, het verbeteren van het kwaliteitsimago en de sector te informeren en te sensibiliseren.  http://www.vebvzw.be (Contact: Mark Van Straaten)

 


VMx vzw
 – VMx vzw is de beroepsvereniging van alle Vlaamse milieuprofessionals (interne en externe milieucoördinatoren, milieuconsultants, MER-deskundigen, …)
http://www.vmx.be (Contact: Geert Bogaert)